ကုမ္ဗဏီနာမည် / ဆိုင်နာမည်
ကုမ္ပဏီနာမယ်(ဆက်သွယ်ပေးပါရန်)
ယခု ပေ့ချ်ကို A GLOBAL HARMONY မှ စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်
အလုပ်နေရာ
ယခုအလုပ်ခေါ်စာသည် ပီးဆုံးသွားပါပီ
JOB CODE - 15039
Lumii_20210126_173516556
ယခုအလုပ်ခေါ်စာသည် ပီးဆုံးသွားပါပီ