နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်အစိုးရမှထောက်ပံ့ငွေ ယန်း10သောင်း ရယူနိုင်သောနည်းလမ်း

2020/04/30
URLコピー

Coronavirus နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်အစိုးရမှထောက်ပံ့ငွေ ယန်း10သောင်း ရယူနိုင်သောနည်းလမ်း

ယန်း10သောင်းလက်ခံရရှိနိုင်သောသူ

 ○ 2020နှစ်4လ27ရက်နေ့ထိနေထိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင်စာရင်းသွင်းထားသောသူ
○ ဂျပန်နိုင်ငံသား,နေထိုင်ခွင့် (၃ လကျော်) နှင့်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသောနိုင်ငံခြားသားများ
 × 2020နှစ်4လ28 ရက်နောက်ပိုင်းမွေးဖွားသူများမပါဝင်ပါ။
 ※ အသက်အရွယ်/ဝင်ငွေ သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ

ယန်း၁၀သောင်းရယူနိုင်ရန်လျောက်လွာ、”အိမ်ထောင်စု (နေထိုင်သူကနေထိုင်ခွင့်စာရင်းတူညီသူများထဲမှအိမ်ဌားရမ်းတာဝန်ခံသူနာမည်”) ”

ယန်း10သောင်းသည် အိမ်ဌားရမ်းသူတာဝန်ခံ​၏ ဘဏ်စာရင်းထဲ စုပေါင်းပြီးထည့်ပေးပါမည်။(ဥပမာ တစ်အိမ်ထဲတွင် လူ၄ဦးနေထိုင်ပါက အိမ်ဌားသူတာဝန်ခံ​၏ဘဏ်အကောင့်စာရင်းဖြည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ၄ဦးစာ ယန်းသောင်း ၄၀သည် တာဝန်ခံ​၏ဘဏ်စာရင်းထဲ ထည့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။)

(ရက်ကွက်ရုံး)နေထိုင်ခွင့်စာရင်းတွေလိပ်စာမှားနေသူများ သတိပြုရန်

ယန်း10သောင်း ရယူနိုင်ရန်အတွက်「နေထိုင်ခွင့်စာရင်းတွင်ရေးထားသောလိပ်စာ」နှင့်「ဇိုင်းယူးကဒ်တွင်ရေးထားသော လိပ်စာသည် တူညီရပါမည်။」

နေထိုင်ခွင့်စာရင်းတွင်ရေးထားသောလိပ်စာမှားယွင်းနေပါက、အတတ်နိုင်ဆုံးရက်ကွက်ရုံးသို့အမြန်သွား၍အိမ်လိပ်စာ သွားရောက် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။

လျှောက်ထားနည်း

စာတိုက်မှတဆင့်/အွန်လိုင်းမှတဆင့်ဟူ၍နည်းလမ်း2မျိူးရှိပါသည်။အွန်လိုင်းမှတဆင့်လျောက်ထားလိုသူများအတွက် ဓာတ်ပုံကပ်လျက်ရှိသော my number card လိုအပ်ပါမည်(စာရွက်ဖြင့်ရေးထားသော my number မရပါ)

စာတိုက်

 1.လျောက်လွာသည် အိမ်ဌားသူတာဝန်ခံ ထံစာတိုက်မှတဆင့်ပေးပို့ပါမည်။
 2.လျောက်လွာတွင် မိမိအချက်အလက်များဖြည့်ပြီး ဘဏ်အကောင့်စာရင်းနေရာတွင် အိမ်ဌားသူတာဝန်ခံ​၏ဘဏ်အကောင့်ထည့်ပေးရပါမည်
 3.မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား(ဇိုင်းယူးကဒ်)/ဘဏ်အကောင့်နှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ မိတ္တူ
 4.ရက်ကွက်ရုံးသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရန်(ပြန်လည်ပေးပို့ရန် စာအိတ်နှင့်စာအိတ်တွင် ရက်ကွက်ရုံး​၏လိပ်စာရေးထားသောကြောင့် စာအိတ်ထဲထည့်၍ စာတိုက်ပုံးထဲသာ ထည့်ရန်လိုပါသည်။)

ယန်း10သောင်းကို 5လပိုင်းအတွင်းပေးပို့သွားမည်ဟု ကြေငြာထားပါသည်။

အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှနေထိုင်သူကနေထိုင်ခွင့်စာရင်း

လိပ်စာမတူပါကအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပါ။

သင်၏နေထိုင်ခွင့်စာရင်း (Zairyu card) တွင်လိပ်စာပြောင်းနည်း

ရက်ကွက်ရုံး/မြို့နယ်ရုံးတွင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။(ယခင်နေထိုင်ခဲ့ရော မြို့နယ်ရက်ကွက်ရုံးတွင် သွားရောက်ပြောင်းပေးရပါမည်)
 1ယခင်နေထိုင်ခဲ့ရသော ရက်ကွက်မှ နုတ်ထွက်စာ
 2 နုတ်ထွက်ကြောင်းထောက်ခံစာ

ရက်ကွက်ရုံး/မြို့နယ်ရုံးတွင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။(ယခုနေထိုင်မည့်မြို့နယ်ရက်ကွက်ရုံးတွင် သွားရောက်ပြောင်းပေးရပါမည်)
 3ယခင်နေထိုင်ခဲ့ရသော ရက်ကွက်မှ နုတ်ထွက်စာနှင့်နုတ်ထွက်ကြောင်းထောက်ခံစာတင်ပြရန်(အိမ်ပြောင်းပြီး ၁၄ရက်အတွင်း)

ဇိုင်းယူးကဒ်နှင့် income (မိမိနာမယ်ပါသောတံဆိပ်တုံး)လိုအပ်ပါမည်။