ကုမ္ဗဏီနာမည် / ဆိုင်နာမည်
ကုမ္ပဏီနာမယ်(ဆက်သွယ်ပေးပါရန်)
ယခု ပေ့ချ်ကို A GLOBAL HARMONY မှ စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်
အလုပ်လုပ်မည့်ရက်
月〜金曜
လခနဲ့အလုပ်ချိန် သတ်မှတ်ချက်
給与額は経験を考慮して決定。
အလုပ်အတွက်လိုအပ်သောအရည်အချင်း
外国籍歓迎、IT学校卒業生歓迎!
ဂျပန်စာ အရည်အချင်း
business level intermediate level greeting level
အလုပ်နေရာ
အလုပ်အမျိူးအစား
IT/WEB Development ဒီဇိုင်း/တီထွင်ခြင်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
ကုမ္ဗဏီအားသာချက်
၃နှစ်ဆက်တိုက်ရောင်းအားတိုးတတ်ခြင်း နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများရှိခြင်း ပျဉ်းမျှအသက်၂၀
အချိန်ဇယား
အချိန်စာရင်း အလုပ်လုပ်ချိန် ဆွေးနွေးလို့ရပါသည် တပါတ်၅ရက်
လစာ/ကျန်းမာရေးအာမခံ/အခွန်/ပင်စင်
ဗီဇာ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ခရီးစရိတ်အပြည့်ပေးပါသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ/ဝန်ထမ်းအာမခံ ရှိခြင်း
အလုပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း/မှက်ချက်

■サーバサイドエンジニア
【必要経験・スキル】
・開発実務経験2年以上(一定規模以上のシステム設計・開発経験)
【歓迎する経験・スキル】
・大規模トラフィックをさばくためのアクセス、負荷分散などの知識、経験
・java,phpでの開発経験
・Git,AWSでの開発経験
・Dockerなどのコンテナ技術に関する知識・経験
■フロントエンドエンジニア
【必須スキル】
・HTMLによるコンテンツのマークアップ、およびCSSを使ったスタイリング
・JavaScriptを使ったリッチなユーザーインターフェースの構築
・コマンドラインインターフェースの操作
【歓迎するスキル、経験】
・バージョン管理システムの仕組みの理解、およびGitを使った開発
・ストリーミング動画の再生に関する開発経験
・React などを使った UIコンポーネントの開発経験
・SketchやPhotoshopなどのオーサリングツールの操作
・Flash によるクリエイティブコンテンツの開発経験
・ユーザーアクションを促す機能的デザインへの興味関心
・Webにおけるパフォーマンスやアクセシビリティへの知識と理解
■ネイティブエンジニア(iOS)
・Swift、Objective-CまたJavaに対する深い理解
・UIKit, Core Animationなどを使ったユーザインターフェース開発の経験
・XcodeやInstrumentsに習熟しており、複雑な調査やデバッグを行う能力
・開発環境を改善した経験(CIやテスト導入)
・他の職種(ビジネス職、デザイナー、サーバエンジニアなど)との円滑なコミュニケーション能力
■ネイティブエンジニア(Android)
・Android OSに対する深い理解があり、Javaなどの言語を用いてOSに最適化されたアプリケーションを実装できる能力
・Google Play Storeもしくは類似のStoreへのAndroidアプリケーションのリリースおよび運用経験
・Androidアプリケーション内で用いられるOSSに対する最新かつ深い知識とそれらを用いた実装経験
・Android Studio、Gradleに習熟し、パフォーマンス改善などの調査やデバッグを行うことのできる能力
・gitやCI,テスト自動化などの開発環境に対する知識とそれらを改善した経験
・他の職種(ビジネス職、デザイナー、サーバエンジニアなど)との円滑なコミュニケーション能力
■■■全職種共通■■■
■求める人物
・コミュニケーション能力が高く、チームで成果を出せる方
・課題や問題などに対して粘り強く考え、答えを出せる方
・自らの頭で考え、自走し、成長できる方
・市場を一緒につくっていく意志があり主体的かつハングリーな方
■雇用形態
 正社員 / 契約社員
■給与 
経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇致します。
■勤務時間
 10時~19時(職種によっては裁量労働制適用、フレックスタイム、リモート制度あり)
■各種保険
 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険
■研修制度
 新入社員入社時研修、新入社員フォロー研修、事業概要説明会、マネージャー昇格時研修、幹部研修など

အကြောင်းအရာ
ကုမ္ပဏီနာမယ်(ဆက်သွယ်ပေးပါရန်)
ယခု ပေ့ချ်ကို A GLOBAL HARMONY မှ စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်
Capital ¥ 20,000,000
Employees 30
Founded 2015
弊社は経営4年目、お主に有料人材紹介事業、SES事業、受注開発事業を行なっております。
2017年に一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を取得できました。
社員は今30名、Java/Unity/iOS/Cobolを中心にした半分以上が中国出身のエンジニアです。
日本国内の多くのIT会社と提携しており、自社サービスの展開予定もあります。今後会社を引っ張っていくメンバーをお待ちしております。
အလုပ်လျှောက်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍
書類選考→面談1〜2回→内定
JOB CODE - 2526
ITエンジニア募集〜経験浅くても歓迎〜
အလုပ်အမျိူးအစား: အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း saitama tokyo