ကုမ္ဗဏီနာမည် / ဆိုင်နာမည်
ကုမ္ပဏီနာမယ်(ဆက်သွယ်ပေးပါရန်)
ယခု ပေ့ချ်ကို A GLOBAL HARMONY မှ စီမံခန့်ခွဲနေပါသည်
အလုပ်နေရာ
ယခုအလုပ်ခေါ်စာသည် ပီးဆုံးသွားပါပီ
JOB CODE - 11006
6E7FC0C6-F4E8-49AC-9BB8-62902F66CC3C
ယခုအလုပ်ခေါ်စာသည် ပီးဆုံးသွားပါပီ